Vietbeauty
Informa
https://www.vietbeautyshow.com/en-us/Media/Media-Partners
 
https://www.vietbeautyshow.com/vi-vn/Media/MarketNews

Mỹ phẩm Việt và cuộc đấu 15.000 tỷ đồng

  • Chỉ chiếm khoảng 10% thị phần, các doanh nghiệp mỹ phẩm Việt Nam đang nỗ lực giành lại thị trường có doanh thu hấp dẫn này... Đọc thêm

Thị trường mỹ phẩm: Coi chừng chuyển ngôi

  • Việt Nam là thị trường mỹ phẩm đầy tiềm năng với doanh thu khoảng 15.000 tỉ đồng/năm. Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen, mức chi của người tiêu dùng Việt Nam dành cho mỹ phẩm là chưa nhiều, bình quân chỉ 4 USD/người mỗi năm...Đọc thêm