Vietbeauty
Informa
https://www.vietbeautyshow.com/en-us/Media/Show-News
 
https://www.vietbeautyshow.com/vi-vn/Media/Show-News


Các bài viết về buổi họp báo công bố sự kết hợp của triển lãm MEKONG BEAUTY X VIETBEAUTY 2019  

https://www.vietbeautyshow.com/Portals/6/BAO.pdf?ver=2019-01-23-122515-850