Onsite Activities

Thời gian | Timing
Chương trình | Event
Địa điểm | Location
Đơn vị tổ chức | Organiser
NGÀY 1 | DAY 1 (25.07.2024)
Sáng | Morning
09:30 – 11:00 Lễ Khai mạc Triển lãm
The Opening Ceremony
Khu vực Sân khấu, Sảnh chính
Stage, Main Lobby
Informa Markets Việt Nam
Informa Markets Vietnam
11:00 – 12:00 Hội Thảo | Workshop:
Chia sẻ và Kết nối: Hành trình xây dựng thương hiệu mỹ phẩm cá nhân
Sharing and Connecting: The journey to building a personal cosmetic brand
Khu vực Sân khấu, Sảnh chính

Stage, Main Lobby

Hanacos

Hanacos

10:00 – 12:00 Workshop Nước hoa: Sáng tạo trên từng Nốt hương

ScentCraft: Your Signature Fragrance Experience

Khu vực Trải nghiệm Pha chế Nước hoa, Gian hàng số B22, Hall B1

Perfume Workshop Area, Stand no. B22, Hall B1

Informa Markets Việt Nam, Đại học Daegu Haany, Gyeongsan, Hàn Quốc và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

Informa Markets Vietnam, Daegu Haany University, Gyeongsan, Hàn Quốc and Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT

Chiều | Afternoon
13:30 – 15:00 Hội thảo | Talkshow

Omotenashi – Ứng dụng “Vàng” trong nghệ thuật kinh doanh Spa cao cấp

Omotenashi – The Golden Art in Luxury Clinic Business

Khu vực Sân khấu, Sảnh chính

Stage, Main Lobby

Informa Markets Việt Nam và Cộng đồng Master Trị Mụn Chuẩn Quốc Tế Art Beauty

Informa Markets Vietnam and Art Beauty Global Master in Acne Treatment

13:30 – 16:00 Hội thảo Quốc tế | International Conference

Tạo Lợi thế Cạnh tranh thông qua các Cải tiến mới: Ứng dụng công nghệ Ecoboost, Trí tuệ Nhân tạo và Những Đột phá về Công thức Nguyên liệu – Hương liệu.

Create a Competitive Advantage through Innovation: Adopting Ecoboost, AI, and New Ingredient & Fragrance Technologies

Phòng Hội thảo, Hall B1

Seminar Room, Hall B1

Informa Markets Việt Nam cùng các đối tác | Informa Markets Vietnam & partners
– Meiyume
– Peroma
– CPL Aromas
– Statista
14:00 – 16:00 Workshop Nước hoa: Sáng tạo trên từng Nốt hương
ScentCraft: Your Signature Fragrance Experience
Khu vực Trải nghiệm Pha chế Nước hoa, Gian hàng số B22, Hall B1
Perfume Workshop Area, Stand no. B22, Hall B1
Informa Markets Việt Nam, Đại học Daegu Haany, Gyeongsan, Hàn Quốc và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
Informa Markets Vietnam, Daegu Haany University, Gyeongsan, Hàn Quốc and Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT
15:30 – 17:00 Happy Hour
Happy Hour
Khu vực Sân khấu, Sảnh chính
Stage, Main Lobby
Informa Markets Việt Nam
Informa Markets Vietnam
NGÀY 2 | DAY 2 (26.07.2024)
Sáng | Morning
07:00 – 13:30 Cuộc thi Quốc tế lần thứ 4 về Ngành Làm Đẹp
The 4th International Beauty Contest
Khu vực Sân khấu, Sảnh chính
Stage, Main Lobby
Informa Markets Việt Nam và Liên đoàn Thường trực Thẩm mỹ Châu Á (ACPF)

Informa Markets Vietnam and Asia Cosmetology Permanent Federation (ACPF)

10:00 – 12:00 Hội thảo | Seminar
Tăng trưởng kinh doanh với TikTok, Facebook và AI cho ngành Mỹ Phẩm & Làm Đẹp
Grow Your Business in the Cosmetics & Beauty Industry Using TikTok, Facebook, and AI
Phòng Hội thảo, Hall B1
Seminar Room, Hall B1
Informa Markets Việt Nam và Haravan
Informa Markets Vietnam and Haravan
10:00 – 12:00 Workshop Nước hoa: Sáng tạo trên từng Nốt hương
ScentCraft: Your Signature Fragrance Experience
Khu vực Trải nghiệm Pha chế Nước hoa, Gian hàng số B22, Hall B1
Perfume Workshop Area, Stand no. B22, Hall B1
Informa Markets Việt Nam, Đại học Daegu Haany, Gyeongsan, Hàn Quốc và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
Informa Markets Vietnam, Daegu Haany University, Gyeongsan, Hàn Quốc and Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT
Chiều | Afternoon
13:30 – 16:00 Hội thảo Quốc tế | International Conference:
Chìa khóa thành công trong ngành làm đẹp: Hiểu sâu về marketing và đọc vị ngành phân phối, bán lẻ
Unlocking retail success: Dive into marketing & insights at retail & distribution for beauty industry
Phòng Hội thảo, Hall B1
Seminar Room, Hall B1
Informa Markets Việt Nam cùng các đối tác | Informa Markets Vietnam & partners
– Kantar Vietnam
– Medicare
– OE EduGroup
– Lotte Department Store
14:00 – 16:00 Workshop Nước hoa: Sáng tạo trên từng Nốt hương
ScentCraft: Your Signature Fragrance Experience
Khu vực Trải nghiệm Pha chế Nước hoa, Gian hàng số B22, Hall B1
Perfume Workshop Area, Stand no. B22, Hall B1
Informa Markets Việt Nam, Đại học Daegu Haany, Gyeongsan, Hàn Quốc và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
Informa Markets Vietnam, Daegu Haany University, Gyeongsan, Hàn Quốc and Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT
15:30 – 17:00 Happy Hour
Happy Hour
Khu vực Sân khấu, Sảnh chính
Stage, Main Lobby
Informa Markets Việt Nam
Informa Markets Vietnam
NGÀY 3 | DAY 3 (27.07.2024)
Sáng | Morning
10:00 – 12:00 Workshop Nước hoa: Sáng tạo trên từng Nốt hương
ScentCraft: Your Signature Fragrance Experience
Khu vực Trải nghiệm Pha chế Nước hoa, Gian hàng số B22, Hall B1
Perfume Workshop Area, Stand no. B22, Hall B1
Informa Markets Việt Nam, Đại học Daegu Haany, Gyeongsan, Hàn Quốc và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM
Informa Markets Vietnam, Daegu Haany University, Gyeongsan, Hàn Quốc and Ho Chi Minh City University of Technology, HCMUT
11:00 – 12:00 Hội thảo | Seminar

Vi sắc tố da đầu / xăm tóc hói
Scalp Micropigmentation (SMP)

Khu vực Sân khấu, Sảnh chính
Stage, Main Lobby
Kwangil
Kwangil

 

Male enhancement supplements sexual performance supplements are dietary products, top male enhancement pills best sex pills for men usually in male enhancement products natural best sex pills for men form of capsules top male enhancement pills and tablets, male enhancement products natural are designed to improve sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills to improve the blood circulation and sexual performance supplements boost sexual performance supplements male enhancement products natural testosterone sexual performance supplements production. best sex pills for men best penis enlargement pills top male enhancement pills The benefits associated with use top male enhancement pills best penis enlargement pills of top male enhancement pills top male enhancement pills these supplements include male enhancement products natural improved libido, fuller and longer lasting erections, top male enhancement pills higher sexual stamina and better top male enhancement pills overall sexual abilities. Most of best sex pills for men such supplements are made from safe and natural ingredients, but vary in effectiveness. These sexual performance supplements pills best penis enlargement pills can sexual performance supplements sexual performance supplements also best penis enlargement pills serve best sex pills for men sexual performance supplements as male enhancement products natural best sex pills for men an top male enhancement pills all natural solution for male enlargement. Erectile sexual performance supplements best sex pills for men male enhancement products natural dysfunction, male enhancement products natural top male enhancement pills best sex pills for men also called impotence, is the inability to develop or maintain male enhancement products natural a penile erection. Such a best penis enlargement pills condition best penis enlargement pills can sexual performance supplements develop due to age, medical top male enhancement pills & health male enhancement products natural sexual performance supplements conditions, male enhancement products natural male enhancement products natural side-effects top male enhancement pills from male enhancement products natural male enhancement products natural best sex pills for men prescription drugs, best penis enlargement pills emotional and mental health problems or poor lifestyle. The first step best sex pills for men to finding sexual performance supplements best sex pills for men treatment & best penis enlargement pills cures best sex pills for men top male enhancement pills for erectile dysfunction sexual performance supplements best sex pills for men or ED sexual performance supplements male enhancement products natural is determining the underlying cause for the top male enhancement pills sexual performance supplements condition. In case best sex pills for men the problem best penis enlargement pills is a decline in testosterone top male enhancement pills levels top male enhancement pills with best penis enlargement pills age, male best penis enlargement pills enhancement supplements best penis enlargement pills can be an best penis enlargement pills best penis enlargement pills effective treatment option. male enhancement products natural Other solutions include prescription best sex pills for men medications, penis pumps and surgery. The benefit of male enhancement supplements over these other best sex pills for men options is that most of them do not cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Menu