CÁC GÓI TÀI TRỢ VÀ QUẢNG CÁO

1.  BANNER TRÊN WEBSITE – BANNER VỊ TRÍ TRUNG TÂM – 2000 USD / 4 tháng

Tối đa hiển thị 4 banner (4 nhà tài trợ)

2.  BANNER TRÊN WEBSITE – BANNER VỊ TRÍ CUỐI TRANG – 1000 USD / 4 tháng

Tối đa hiển thị 6 banner (6 nhà tài trợ)

3.  BANNER TRÊN TRANG ĐĂNG KÝ TRƯỚC – 2000 USD

Tối đa hiển thị 3 banner (3 nhà tài trợ)

4.  BANNER TRÊN E-NEWSLETTER – BANNER VỊ TRÍ TRUNG TÂM – USD 500

Tối đa  2 banner (2 nhà tài trợ)

5.  BANNER TRÊN E-NEWSLETTER –  BANNER VỊ TRÍ CUỐI TRANG – USD 300

Tối đa  3 banner (3 nhà tài trợ)

6.  QUẢNG CÁO TRONG DANH BẠ TRIỂN LÃM – USD 500 / trang

Trang trong vị trí bất kỳ (in màu)

Kích thước: A5 (148mmL x 210 mmH)

Nhà tài trợ nộp thiết kế quảng cáo theo lịch thiết kế của ban tổ chức

7.  QUẢNG CÁO TRONG DANH BẠ TRIỂN LÃM – USD 800 / trang

Quảng cáo nằm ở vị trí bìa trước hoặc bìa sau (in màu)

Kích thước: A5 (148mmL x 210 mmH)

Nhà tài trợ nộp thiết kế quảng cáo theo lịch thiết kế của ban tổ chức

8.  BANNER TREO TRONG KHU TRIỂN LÃM – USD 1000 / banner

Số lượng: 1 banner

Chất liệu in Hiflex / 2 mặt

Kích thước: 3m Rộng  x 5 m Cao

9.  STANDEE TRONG KHU VỰC TRIỂN LÃM – USD 1,000

Số lượng: 3 banner 1 gói

Standee  1 mặt

Kích thước 0.8m Rộng x 1.8m Cao

10.  THẺ RA VÀO KHÁCH THAM QUAN (ĐỘC QUYỀN) – USD 5,000

Logo của nhà tài trợ sẽ được in ở góc trên cùng bên phải của thẻ cùng với logo của chương trình

Thẻ ra vào sẽ do Ban tổ chức thiết kế và sản xuất

11.  TÚI TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÁCH THAM QUAN (ĐỘC QUYỀN) – 5.000 USD

Số lượng: 5.000 cái

Túi vải không dệt in màu (tối đa 4 màu)

Logo của nhà tài trợ được giới thiệu cùng với chương trình và logo của nhà tổ chức (Thiết kế túi vải không dệt được nhà tài trợ phê duyệt trước khi sản xuất)

Túi sẽ do Ban tổ chức sản xuất

12.  DÂY ĐEO THẺ (ĐỘC QUYỀN) – 5.000 USD

Số lượng: 5.000 cái

Logo của nhà tài trợ sẽ được làm nổi bật cùng với Logo của chương trình (in tối đa 4 màu)

Việc thiết kế dây đeo sẽ do Ban tổ chức thực hiện sau khi được Nhà tài trợ chấp thuận

Dây đeo sẽ do Ban tổ chức sản xuất và phân phát cho khách tham quan

 

Male enhancement supplements sexual performance supplements are dietary products, top male enhancement pills best sex pills for men usually in male enhancement products natural best sex pills for men form of capsules top male enhancement pills and tablets, male enhancement products natural are designed to improve sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills to improve the blood circulation and sexual performance supplements boost sexual performance supplements male enhancement products natural testosterone sexual performance supplements production. best sex pills for men best penis enlargement pills top male enhancement pills The benefits associated with use top male enhancement pills best penis enlargement pills of top male enhancement pills top male enhancement pills these supplements include male enhancement products natural improved libido, fuller and longer lasting erections, top male enhancement pills higher sexual stamina and better top male enhancement pills overall sexual abilities. Most of best sex pills for men such supplements are made from safe and natural ingredients, but vary in effectiveness. These sexual performance supplements pills best penis enlargement pills can sexual performance supplements sexual performance supplements also best penis enlargement pills serve best sex pills for men sexual performance supplements as male enhancement products natural best sex pills for men an top male enhancement pills all natural solution for male enlargement. Erectile sexual performance supplements best sex pills for men male enhancement products natural dysfunction, male enhancement products natural top male enhancement pills best sex pills for men also called impotence, is the inability to develop or maintain male enhancement products natural a penile erection. Such a best penis enlargement pills condition best penis enlargement pills can sexual performance supplements develop due to age, medical top male enhancement pills & health male enhancement products natural sexual performance supplements conditions, male enhancement products natural male enhancement products natural side-effects top male enhancement pills from male enhancement products natural male enhancement products natural best sex pills for men prescription drugs, best penis enlargement pills emotional and mental health problems or poor lifestyle. The first step best sex pills for men to finding sexual performance supplements best sex pills for men treatment & best penis enlargement pills cures best sex pills for men top male enhancement pills for erectile dysfunction sexual performance supplements best sex pills for men or ED sexual performance supplements male enhancement products natural is determining the underlying cause for the top male enhancement pills sexual performance supplements condition. In case best sex pills for men the problem best penis enlargement pills is a decline in testosterone top male enhancement pills levels top male enhancement pills with best penis enlargement pills age, male best penis enlargement pills enhancement supplements best penis enlargement pills can be an best penis enlargement pills best penis enlargement pills effective treatment option. male enhancement products natural Other solutions include prescription best sex pills for men medications, penis pumps and surgery. The benefit of male enhancement supplements over these other best sex pills for men options is that most of them do not cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Menu