CHI PHÍ TRƯNG BÀY

CÁC GÓI GIAN HÀNG

LỰA CHỌN 1: Đất trống

360 USD/m2
Tối thiểu 18m2

LỰA CHỌN 2: Gian hàng tiêu chuẩn

390 USD/m2
Tối thiểu 9m2

Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm:

 • Vách ngăn gian hàng
 • Bảng tên với tên công ty và số gian hàng
 • Thảm gian hàng
 • Đèn ống huỳnh quang (40w) x 2
 • Bàn thông tin x 1
 • Ghế xếp x 2
 • Ổ cắm (5 amp/220volt, một pha) x 1
 • Thùng đựng rác x 1

 

GÓI HYBRID

LỰA CHỌN 1: Gian hàng Hybrid

3.200 USD / 6m2

 • Bàn thông tin x 1
 • Bàn tròn x 1
 • Ghế gấp x 4
 • Giá kim loại đựng tài liệu x 1
 • Ống huỳnh quang (ánh sáng trắng) x 1
 • Bóng đèn (ánh sáng trắng) x 1
 • Ổ cắm 5A / 220V x 1
 • Máy tính xách tay có quyền truy cập vào nền tảng ảo x1
 • Trợ lý gian hàng x1
 • Thùng đựng rác x 1

 

LỰA CHỌN 2: Gian hàng Online

1,800 USD / CÔNG TY

 • Hồ sơ công ty
 • Hình ảnh sản phẩm nổi bật x3
 • Danh sách thương hiệu
 • Cuộc họp video 1: 1
 • Trò chuyện trực tiếp
Liên hệ chúng tôi: Ms. Emily Phạm
☎️ Tel No: +8428 36222588 (Ext: 149)

Male enhancement supplements sexual performance supplements are dietary products, top male enhancement pills best sex pills for men usually in male enhancement products natural best sex pills for men form of capsules top male enhancement pills and tablets, male enhancement products natural are designed to improve sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills to improve the blood circulation and sexual performance supplements boost sexual performance supplements male enhancement products natural testosterone sexual performance supplements production. best sex pills for men best penis enlargement pills top male enhancement pills The benefits associated with use top male enhancement pills best penis enlargement pills of top male enhancement pills top male enhancement pills these supplements include male enhancement products natural improved libido, fuller and longer lasting erections, top male enhancement pills higher sexual stamina and better top male enhancement pills overall sexual abilities. Most of best sex pills for men such supplements are made from safe and natural ingredients, but vary in effectiveness. These sexual performance supplements pills best penis enlargement pills can sexual performance supplements sexual performance supplements also best penis enlargement pills serve best sex pills for men sexual performance supplements as male enhancement products natural best sex pills for men an top male enhancement pills all natural solution for male enlargement. Erectile sexual performance supplements best sex pills for men male enhancement products natural dysfunction, male enhancement products natural top male enhancement pills best sex pills for men also called impotence, is the inability to develop or maintain male enhancement products natural a penile erection. Such a best penis enlargement pills condition best penis enlargement pills can sexual performance supplements develop due to age, medical top male enhancement pills & health male enhancement products natural sexual performance supplements conditions, male enhancement products natural male enhancement products natural side-effects top male enhancement pills from male enhancement products natural male enhancement products natural best sex pills for men prescription drugs, best penis enlargement pills emotional and mental health problems or poor lifestyle. The first step best sex pills for men to finding sexual performance supplements best sex pills for men treatment & best penis enlargement pills cures best sex pills for men top male enhancement pills for erectile dysfunction sexual performance supplements best sex pills for men or ED sexual performance supplements male enhancement products natural is determining the underlying cause for the top male enhancement pills sexual performance supplements condition. In case best sex pills for men the problem best penis enlargement pills is a decline in testosterone top male enhancement pills levels top male enhancement pills with best penis enlargement pills age, male best penis enlargement pills enhancement supplements best penis enlargement pills can be an best penis enlargement pills best penis enlargement pills effective treatment option. male enhancement products natural Other solutions include prescription best sex pills for men medications, penis pumps and surgery. The benefit of male enhancement supplements over these other best sex pills for men options is that most of them do not cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Menu