LỊCH SỰ KIỆN | DIARY OF EVENTS
July 27 – 29, 2023 | SECC, 799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMC, Vietnam
27 – 29/07/2023 | SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam
Thời gian | Timing Chương trình | Event Địa điểm | Location Đơn vị tổ chức | Organiser
NGÀY 1 | DAY 1
27.07.2023
Sáng | Morning
8h45 – 11:00 The Opening Ceremony of Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2023
Lễ Khai mạc Triển lãm Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2023
Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Vietnam
Informa Markets Việt Nam
10:30 – 12:00 New Opportunities in the Beauty Industry through AI (A combination of AI and Scalp)
Đón đầu xu thế ngành làm đẹp thông qua trí tuệ nhân tạo
Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Federation of Asian Beauty Industry Association (FABIA Vietnam)
Hiệp hội liên đoàn làm đẹp Châu Á (FABIA Vietnam)
Chiều | Afternoon
13:30 – 15:30 Seminar | Hội thảo:
The Current Status of the Vietnam’s Beauty Manufacturing; Technologies, Policies, and Strategies for the Future Development
Thực Trạng Ngành Sản Xuất Mỹ Phẩm Việt Nam Và Các Công Nghệ, Chính Sách, Chiến Lược Phát Triển Trong Thời Gian Tới
Seminar Room, Hall A1, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phòng Hội thảo, khu A1, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam cùng các đối tác | Informa Markets Vietnam & partners:
– Hiệp hội Tinh dầu, Hương liệu, Mỹ phẩm Việt Nam (VOCA) | Vietnam Essential Oils, Aroma Therapy, Cosmetics Association (VOCA);
– Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo sản xuất mỹ phẩm Grandpa’s Garden | Grandpa’s Garden Institute for Cosmetic Science Studies
– Unilver Vietnam
– Hiệp hội Mỹ Phẩm, Sản phẩm Chăm sóc Cá nhân và Nước hoa Singapore | Honorary Treasurer at The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association of Singapore (CTFAS)
14:10 – 15:25 Highlight Product Livestreaming Live Studio Area, Main Lobby, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khu vực Live Studio, Sảnh chính, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam & Wintok
Informa Markets Vietnam & Wintok
NGÀY 2 | DAY 2
28.07.2023
Sáng | Morning
09:30 – 12:00 Demonstration of Lip Tattooing: Fleshy Technique and Non-Invasive Treatment
Trình diễn kỹ thuật Phun Xăm Fleshy Lips và Điều trị không xâm lấn
Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam & Nanozelle
Informa Markets Vietnam & Nanozelle
09:00 – 16:00 Seminar | Hội thảo Khoa học:
Breakthrough In Cosmetic Technology & Aesthetic Plastic Surgery
Đột Phá Trong Ứng Dụng Công Nghệ Làm Đẹp Và Tạo Hình Thẩm Mỹ
Seminar Room, Hall A1, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phòng Hội thảo, khu A1, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam & Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM (HSAPS)
Informa Markets Vietnam & Ho Chi Minh City Society of Plastic & Aesthetic Surgery
9:00 – 11:45 Highlight Product Livestreaming Live Studio Area, Main Lobby, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khu vực Live Studio, Sảnh chính, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam & Wintok
Informa Markets Vietnam & Wintok
Chiều | Afternoon
13.30 – 15.00 Seminar | Hội thảo:
Skincare for all: Join RENI & g.O to learn about the highly effective skin transformation technology achieved through the efficient synergy of natural ingredients meeting the EWG green standards: Red pine resin Pinus extract, red ginseng, niacinamide, CoQ10, PHA,…
Chăm sóc da cho nam và nữ: Cùng RENI & g.O chia sẻ về công nghệ biến đổi da hiệu quả vượt trội nhờ cơ chế hiệp đồng hiệu quả các thành phần thiên nhiên đạt chuẩn xanh EWG: chiết xuất từ nhựa thông đỏ Pinus, hồng sâm, niacinamide, CoQ10, PHA,…
Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại 5H & các khách mời
Informa Markets Vietnam; 5H Trading Company Limited & Guests
15:00 – 17:00 Happy Hour – Music performance Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Thương mại 5H & các khách mời
5H Trading Company Limited & special guests
13:30 – 16:00 Highlight Product Livestreaming Live Studio Area, Main Lobby, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khu vực Live Studio, Sảnh chính, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Vietnam x Wintok
Informa Markets Việt Nam x Wintok
NGÀY 3 | DAY 3
29.07.2023
Sáng | Morning
10:00 – 11:30 Seminar | Hội thảo:
Bí Quyết Marketing Trong Ngành Bán Lẻ Mỹ Phẩm Tại Thị Trường Việt Nam
Insights into Retail Marketing for Beauty in Vietnam
Seminar Room, Hall A1, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phòng Hội thảo, khu A1, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Vietnam cùng các đối tác | Informa Markets Vietnam & partners:
– Euromonitor
– MEDiCARE
– Haravan
11:00 – 13:00 Happy Hour – Beauty, Booze, Business: A Toast to Beauty Stage, Hall A2, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Sân khấu, khu A2, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Việt Nam và Meiyume
Informa Markets Vietnam & Meiyume
Nguyên Ngày | Full Day 9:00 – 16:00 Highlight Product Livestreaming Live Studio Area, Main Lobby, SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam
Khu vực Live Studio, Sảnh chính, SECC, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Informa Markets Vietnam x Wintok
Informa Markets Việt Nam x Wintok

Male enhancement supplements sexual performance supplements are dietary products, top male enhancement pills best sex pills for men usually in male enhancement products natural best sex pills for men form of capsules top male enhancement pills and tablets, male enhancement products natural are designed to improve sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills to improve the blood circulation and sexual performance supplements boost sexual performance supplements male enhancement products natural testosterone sexual performance supplements production. best sex pills for men best penis enlargement pills top male enhancement pills The benefits associated with use top male enhancement pills best penis enlargement pills of top male enhancement pills top male enhancement pills these supplements include male enhancement products natural improved libido, fuller and longer lasting erections, top male enhancement pills higher sexual stamina and better top male enhancement pills overall sexual abilities. Most of best sex pills for men such supplements are made from safe and natural ingredients, but vary in effectiveness. These sexual performance supplements pills best penis enlargement pills can sexual performance supplements sexual performance supplements also best penis enlargement pills serve best sex pills for men sexual performance supplements as male enhancement products natural best sex pills for men an top male enhancement pills all natural solution for male enlargement. Erectile sexual performance supplements best sex pills for men male enhancement products natural dysfunction, male enhancement products natural top male enhancement pills best sex pills for men also called impotence, is the inability to develop or maintain male enhancement products natural a penile erection. Such a best penis enlargement pills condition best penis enlargement pills can sexual performance supplements develop due to age, medical top male enhancement pills & health male enhancement products natural sexual performance supplements conditions, male enhancement products natural male enhancement products natural side-effects top male enhancement pills from male enhancement products natural male enhancement products natural best sex pills for men prescription drugs, best penis enlargement pills emotional and mental health problems or poor lifestyle. The first step best sex pills for men to finding sexual performance supplements best sex pills for men treatment & best penis enlargement pills cures best sex pills for men top male enhancement pills for erectile dysfunction sexual performance supplements best sex pills for men or ED sexual performance supplements male enhancement products natural is determining the underlying cause for the top male enhancement pills sexual performance supplements condition. In case best sex pills for men the problem best penis enlargement pills is a decline in testosterone top male enhancement pills levels top male enhancement pills with best penis enlargement pills age, male best penis enlargement pills enhancement supplements best penis enlargement pills can be an best penis enlargement pills best penis enlargement pills effective treatment option. male enhancement products natural Other solutions include prescription best sex pills for men medications, penis pumps and surgery. The benefit of male enhancement supplements over these other best sex pills for men options is that most of them do not cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Menu